I Seminar on Animal Ethics and the Humanities

Salón de Grados. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Universitat de València.